CYBINKA Remonty dróg w gminie

cyb8Poprawi się jakość dróg

Gmina prowadzi inwestycje drogowe. Prace trwają nie tylko w samej Cybince, ale także w Białkowie

 

Cały czas trwają roboty budowlane w ciągu ulicy Chopina i Limanowskiego w Cybince. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wymianę krawężników betonowych oraz wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Wartość tej inwestycji wynosi około 183 tys. zł. Termin zakończenia robót przewidziano na koniec sierpnia.

Warto dodać, że w bliskiej przyszłości nastąpi także przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina. Tu wykonawcą robót będzie Zakład Usług Komunalnych w Cybince.

Z końcem lata rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania dróg gminnych wewnętrznych z drogą powiatową nr 1248F relacji Cybinka-Kłopot w Białkowie. W ramach tego zadania przebudowany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej, wykonana będzie nowa nawierzchnia jezdni oraz chodnika z betonowej kostki brukowej. Wykonawcą robót będzie Zakład Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD  z Sulechowa. Wartość inwestycji wyniesie około 153 tys. zł, ma być ona gotowa z końcem września.

W sierpniu wyłoniono także wykonawcę na realizację zadania obejmującego przebudowę ulicy Słowackiego w Cybince. Zakres inwestycji obejmuje odcinek ulicy Słowackiego o długości 160 metrów, który wykonany zostanie w formie ciągu pieszo-jezdnego z elementami uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających. Nawierzchnię ulicy stanowić będzie betonowa kostka brukowa. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowalne INFRAKOM z Wolsztyna. Wartość inwestycji to około 165 tys. zł, ma być ona gotowa z końcem września (red.).