CYBINKA Gmina inwestuje w wodę

cyb5Poprawi się jakość wody

W listopadzie ubiegłego roku do użytku oddana została automatyczna stacja uzdatniania wody w Białkowie, która zasila około 70 proc. mieszkańców

 

Inwestycja warta 2 mln zł sprawiła, że gmina Cybinka nie jest już czerwoną latarnią na mapie jakości wody. Osiągane parametry są dziś bardzo wysokie i mieszkańcy mogą cieszyć się, że mają w kranach wodę z „górnej półki”.

Mimo, że stacja uzdatniania wody w Białkowie działa już prawie rok, to w dalszym ciągu zdarzają się spadki ciśnienia. Spowodowane jest to tym, że stacja w Białkowie wspomaga dwie inne: w Drzeniowie i Bieganowie.

Zakład Usług Komunalnych w Cybince założył sobie bardzo ambitne cele modernizacji kolejnych stacji uzdatniania wody. Właśnie oddano do użytku nowe urządzenia sterujące wraz z zaworami pneumatycznymi w Drzeniowie, co pozwoliło odłączyć Drzeniów od Białkowa. Modernizacja, która kosztowała ponad 50 tys. zł, wreszcie dała mieszkańcom Drzeniowa i Rzeczycy stałe, dobre ciśnienie i pozwoliła na ograniczenie ilości awarii sterowania i częstego braku wody.

Kolejnym zadaniem jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Bieganowie, drugiej co do wielkości w gminie. Jest ona niezmiernie ważna dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę gminy w wypadku awarii stacji w Białkowie. Przewiduje się, że zakończenie modernizacji nastąpi do końca przyszłego roku, a  jej koszt szacuje się na około 1,5 mln zł. Aktualnie prowadzone są prace projektowe, ale już pozyskane zostało dofinansowanie Agenci Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na zakup części urządzeń w kwocie ponad 100 tys. zł.

Zakład Usług Komunalnych już szykuje kolejną inwestycję w postaci wymiany sterowania i zaworów w stacji w Maczkowie. Plan zakłada, że modernizacja tej stacji zakończy się do końca pierwszego półrocza przyszłego roku, a jej koszt zamknie się kwotą 40 tys. zł (red.).