SŁUBICE Spotkanie z zawodem w MCK

slub1Młodzi poznawali zawody

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Słubicach odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano zawody obecne na lokalnym rynku pracy

 

Pierwszego dnia zaprezentowano zawody, które ma w swojej ofercie edukacyjnej Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach (ekonomista, architekt krajobrazu i technik żywienia i gospodarstwa domowego). Do zaprezentowania każdego z tych kierunków zostali zaproszeni goście pracujący na co dzień w danych zawodach. Gościem spotkania była Anna Gabrysz, która opowiedziała młodzieży, jak ukończenie technikum ekonomicznego wpłynęło na jej dalsze wybory w karierze zawodowej i osiągnięcie sukcesu w bankowości. Kolejna zaproszona osoba z branży gastronomicznej zaprezentowała swoje osiągnięcia w wieloletnim prowadzeniu restauracji. Stanisław Klajnerok podkreślał, jak ważne jest zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu żywienia już na etapie technikum. Jako ostatnia wystąpiła Beata Bożemska, przekazując młodzieży swoją pasję do architektury krajobrazu.

Uczestnikiem prezentacji była młodzież, która uczestniczyła w projekcie realizowanym przez ZSER w Słubicach, pod nazwą „Asy zawodów”.

Uczestnicy tego projektu przebywali na dwutygodniowych praktykach w Niemczech. Dzielili się oni z gimnazjalistami swoją nową wiedzą i doświadczeniem, jakie udało im się zdobyć podczas praktyki za Odrą.

W drugim dniu odbyło się spotkanie z zawodem, jaki ma w swojej ofercie edukacyjnej Zespół Szkół Technicznych w Słubicach.

O zaprezentowanie swojego zawodu poproszony został Jakub Rózga, na co dzień prowadzący cukiernię w Rzepinie. Zaproszony gość opowiedział w bardzo interesujący sposób o swoim sukcesie zawodowym w branży cukierniczej. Opowiadał o tym jak zawód cukiernika stał się jego pasją, dzięki której chętniej zdobywał coraz większą wiedzę i umiejętności.

Spotkanie skierowane było do uczniów klas III gimnazjów nr 1 i nr 2 w Słubicach. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Młodzi ludzie zadawali gościom i przedstawicielom szkół nurtujące ich pytania na temat edukacji i przyszłej kariery zawodowej, dowiadując się przy tym, jak właściwy wybór szkoły ponadgimnazjalnej może wpłynąć na dalszą karierę zawodową.

Całość przedsięwzięcia zorganizowana została przy współpracy z dyrektorami słubickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA