SŁUBICE Podsumowanie projektu

slub10Zakorzeniliśmy się w Słubicach

W słubickiej bibliotece odbyło się uroczyste otwarcie Miejsca Tożsamości Lokalnej

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Małych miasteczek portret własny”. Celem projektu było stworzenie przygranicznej przestrzeni artystycznej gmin Cybinka i Słubice, która pomoże nazwać i określić wspólną tożsamość, powstałą na bazie tradycji, historii i umiejętności przodków.

Nasze miasto posiada ogromny potencjał w postaci twórców lokalnych, dzięki którym przez kolejne miesiące kreowaliśmy naszą tożsamość. Wspólnym pomysłem było stworzenie drzewa genealogicznego, które najlepiej zobrazuje mieszkańców. Projekt ewaluował przez kolejne miesiące. Doszliśmy do wniosku, że będzie to żywe drzewo, bo w końcu jesteśmy tętniącą życiem gminą, która się cały czas rozwija. Nasze korzenie sięgają różnych miejsc na mapie, które schodzą się w jeden konar, z którego wyrastają kolejne gałęzie. Tak, jak to drzewo czerpie soki ze swoich korzeni, tak  my, mieszkańcy czerpiemy z wiedzy i umiejętności naszych twórców lokalnych.

W ramach projektu odbywały się w szkołach tzw. lekcje otwarte, których celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z historią swoich miejscowości, tradycjami i sztuką lokalną. Lekcje były prowadzone przez artystów lokalnych: Jadwigę Borsuk i  Lucynę Żukowską. W książnicy odbywały się również warsztaty artystyczne skierowane do szerokiego grona mieszkańców.

Tożsamość  w bibliotece słubickiej wspólnie z mieszkańcami tworzyli: Danuta Golubska, Kazimiera Staniak, Leszek Staniak, Tadeusz Jaworski, Anna Jędrzychowska, Monika Karwowska, Jadwiga Borsuk, Danuta Flisińska, Ewa Chrustowaska, Wojciech Gładki, Jerzy Mościcki, Stanisław Stachowiak, Piotr Kiedrowicz, Roland Semik i Magdalena Kondarewicz.
Efekty pracy twórczej z przeprowadzonych warsztatów stanowią dopełnienie naszego Miejsca Tożsamości Lokalnej. Wokół drzewa, które wyrosło dzięki artystom wyeksponowano prace z różnych dziedzin. Na wystawie można obejrzeć prace regionalnych pisarzy, kronikarzy i regionalistów, animatorów regionalnych smaków, rzeźbiarzy, malarzy, hafciarek i koronkarek.

Wystawę tworzącą Miejsce Tożsamości Lokalnej można obejrzeć w holu głównym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach do września oraz na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.slubice.pl.

Projekt finansowany był przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum (red.).