POWIAT SULĘCIŃSKI Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy

sul4-3Wolne chwile i ciężka praca

Na poligonie w Wędrzynie od 1 do 10 lipca, klasy o profilu wojskowym i bezpieczeństwa publicznego z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej  w Sulęcinie uczestniczyły w szkoleniu w ramach obowiązkowego programu nauczania

 

W pierwszym dniu  uczestnicy obozu (20 dziewcząt i 31 chłopców) pieszo dotarli z terenu szkoły do obozowiska.

Komendantem obozu był nauczyciel przysposobienia wojskowego mjr rez. Piotr Tumiłowicz. Od czternastu lat prowadzi on tego typu obozy i służy swoim zawodowym doświadczeniem. Wraz z nim całodobową opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele szkoły: mjr rez. Robert Kłodnicki, Mariusz Zjawiński, Włodzimierz Komlev, Marek Falkowski, Radosław Wójtowicz oraz pielęgniarka Beata Maruniak.

Organem samorządowym zgrupowania była młodzieżowa rada obozu składająca się po jednej osobie z czterech utworzonych grup szkoleniowych. Głównym zadaniem rady była organizacja czasu wolnego po zakończeniu zajęć.

W ramach współpracy i podpisanego porozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a komendantem Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, od pięciu lat szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy tej szkoły. Podczas obecnego zgrupowania szkoleniem zajmowali się: chor. Marcin Szubert, st. sierż. Hubert Taciak, st. sierż. Krzysztof Baranowski, st. sierż. Sebastian Stawowy oraz sierż. Marcin Młynek. Zajęcia polegały na praktycznych i sprawnościowych ćwiczeniach w terenie i pokonywaniu torów przeszkód, w tym również toru psychologicznego. W ramach zajęć odbywały się również szkolenia taktyczne, rozpoznania ochrony przeciwchemicznej, rozbudowy inżynieryjnej i terenoznawstwa.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego zajęcia prowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cykl zajęć obejmował techniki interwencji, zatrzymań, doprowadzeń, zabezpieczenia, zbierania dowodów na miejscu zdarzeń (wypadki drogowe i losowe, włamania, kradzieże, rozboje itp.), daktyloskopii oraz wyposażenia służb patrolowych i interwencyjnych.

– Zadaniem szkoleń o profilu wojskowym i bezpieczeństwa publicznego jest zapoznanie uczestników ze sposobem samodzielnego działania, a przede wszystkich działań zespołowych i partnerskich. Dzięki ćwiczeniom praktycznym uczniowie poznają zasady partnerstwa i wspólnej samopomocy, która jest istotą w każdym działaniu podczas pokoju i nieprzewidzianych zdarzeń na polu walki. W trakcie takich zajęć, każdy powinien kształtować swoją osobowość i zachowanie w różnych okolicznościach.  Obóz jest wypoczynkowo-szkoleniowy, dlatego każdy dzień zajęć podzielony jest na zdobywanie praktycznego doświadczenia w ramach nauki, jak również na czas wolny, który jest organizowany przez samych uczniów, jak również przez ich nauczycieli – powiedział nam komendant obozu mjr rez. Piotr Tumiłowicz.

MACIEK BARDEN