POWIAT SULĘCIŃSKI Laur dla starosty sulęcińskiego

sul3Docenili starostę

Gala jedenastej edycja Lubuskich Laurów Oświaty odbyła się w Pałacu w Mierzęcinie

 

Kapituła konkursu spośród złożonych wniosków wyłoniła i przyznała statuetki najbardziej aktywnym osobom w województwie lubuskim.

Na niwie oświaty i szkolnictwa statuetkę i wyróżnienie otrzymał między innymi starosta sulęciński Dariusz Ejchart.

Kapituła konkursu uwzględniła wiele zrealizowanych i będących w realizacji inicjatyw oraz pozyskiwanie funduszy przez starostę na szkolnictwo w powiecie. Do najbardziej istotnych należy rozbudowa, przebudowa i modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (inwestycja na ponad 8 milionów złotych), czy uruchomienie w 2012 roku pierwszego Domu Dziecka w Sulęcinie (za ponad 400 tysięcy złotych). Starosta sulęciński utworzył Powiatowy Program Wspierania Edukacji uczniów ponadgimnazjalnych szkół publicznych i umożliwił wsparcie uczniów zdolnych poprzez przyznawanie stypendiów (w 2012 roku na stypendia przyznano prawie 100 tysięcy złotych). Jest inicjatorem nowych form nauczania i programów autorskich, zajęć pozalekcyjnych, wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. Podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu pogłębienie kontaktów z partnerami polskimi i z zagranicy. Uczestniczy w tworzeniu unijnych programów edukacyjnych na terenie szkół i pozyskuje na ten cel środki finansowe. W latach 2012/2013 z unijnych programów sulęcińskie szkolnictwo otrzymało ponad 3 miliony złotych. Realizuje i wspiera szkolne formy artystyczne, sportowe, olimpiady i konkursy.

MACIEK BARDEN