CYBINKA Sportowy weekend

cyb2Tradycja i współczesność

29 czerwca przy stadionie miejskim w Cybince miało miejsce podsumowanie projektu „Sportowy weekend w Cybince II”

 

Projekt połączył bogactwa tradycji ze współczesnymi potrzebami odbiorców. Jego punktem kulminacyjnym była impreza o charakterze sportowym z elementami kulturalnymi, turystycznymi, promująca partnerstwo gminy Cybinka z urzędem Brieskow-Finkenheerd (Amt Brieskow-Finkenheerd).

Już w 2009 roku gmina Cybinka podpisała porozumienie o współpracy z urzędem  Brieskow Finkenheerd, a organizacja czerwcowej imprezy wielowątkowej pozwoliła na przybliżenie stosunków sąsiedzkich pomiędzy partnerami.

Tematem przewodnim imprezy był sport, w postaci pokazów różnych dyscyplin, popularnością cieszył się choćby pokaz tańca z elementami sportowymi. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.

Spotkanie było formą promocji zdrowego stylu życia oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Impreza miała charakter otwarty

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” (red.).