POWIAT SULĘCIŃSKI Liceum realizuje program Comenius

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGościliśmy u nas przyjaciół z Turcji

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie od 2012 roku uczestniczy w realizacji Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa

 

W ramach tego programu w dniach 3-7 czerwca w szkole gościła delegacja uczniów ze szkoły Hanza Lisesi z miejscowości Samsun w Turcji.

Uczniowie z Samsun mieli okazję nawiązać osobiste kontakty z uczniami liceum, jak również zapoznać się z działalnością i codziennym życiem szkoły. Uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i sportowych. Zwiedzili miasto i jego najciekawsze miejsca, jak również okolice, leśniczówkę w Ostrowiu oraz pomniki i rezerwat przyrody.

W trakcie wizyty odbyło się ognisko integracyjne, zainteresowaniem cieszyła się także wizyta w Domu Joannitów. Uczniowie liceum uczestniczący w programie przygotowali wystawę poświeconą projektowi i wizytom w Szwecji, Francji, Finlandii oraz Belgii.

Partnerstwo obejmuje dziewięć szkół z ośmiu krajów Unii Europejskiej i takie wizyty odbędą się również do innych państw.

Uczniowie obu szkół zostali zaproszeni przez starostę sulęcińskiego Dariusza Ejcharta do odwiedzenia starostwa.

Podczas pobytu wszyscy uczniowie z Turcji byli zakwaterowani w rodzinach goszczących. Taki bezpośredni, całodobowy kontakt z rodzinami polskimi umożliwił im bliższe poznanie naszej kultury, tradycji i obyczajów.

Liceum otrzymało wysoką ocenę Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa i dotacje w wysokości 20 tysięcy euro na jego realizację. Projekt będzie realizowany do 2014 roku. Koordynatorem programu jest Magdalena Gorączka (red.).