POWIAT SULĘCIŃSKI Konferencja współpracy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAChcą poprawić bezpieczeństwo

Projekt „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowany jest przez komendę główną policji w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z powiatami międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim i sulęcińskim z województwa lubuskiego oraz siemiatyckim, suwalskim i wysokomazowieckim z województwa podlaskiego

 

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym m. in. wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego, czyli kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych.

W ramach tego projektu na konferencji w Lubniewicach spotkali się organizatorzy wraz ze starostami powiatów międzyrzeckiego, strzelecko – drezdeneckiego i sulęcińskiego oraz burmistrzami i wójtami miast i gmin, na terenach których projekt zostaje wdrażany.

Działania, które w ramach tego przedsięwzięcia mają przyczynić się do osiągnięcia zakładanego celu to: realizacja inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie dróg znajdujących się w kompetencji powiatów, prowadzenie ogólnopolskiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 650 osób – przedstawicieli policji, administracji rządowej, samorządów i organizacji pozarządowych, a także zakup dwunastu nieoznakowanych pojazdów wraz z wyposażeniem i wideorejestratorami dla policji, przeznaczonych do działań na terenie wymienionych województw. Celem jest także uruchomienie ogólnopolskiej kampanii społecznej skierowanej do kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych oraz organizacja wyjazdów studyjnych dla poszczególnych osób uczestniczących w programie.

Stronę szwajcarską reprezentował na konferencji doradca Ambasady Szwajcarskiej w Polsce Dominique Favre, stronę polską dyrektor departamentu europejskiego Mariusz Kasprzyk (red.).