POWIAT SULĘCIŃSKI Konferencja w Białymstoku

5Ma być bezpieczniej

Starosta sulęciński Dariusz Ejchart, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Kuzyk oraz komendant Komendy Powiatowy Policji w Sulęcinie nadkom. Paweł Rynkiewicz uczestniczyli w konferencji w Białymstoku

 

Konferencja była kolejnym etapem programu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Program o wartości prawie 16 milionów złotych będzie realizowany do 2015 roku i dotyczyć będzie dwóch województw i sześciu powiatów: sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego i międzyrzeckiego w województwie lubuskim oraz powiatów siemiatyckiego, suwalskiego i wysokomazowieckiego w województwie podlaskim.

Beneficjentem programu jest Komenda Główna Policji oraz Szwajcarski Instytut Policji, finansowany jest on ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Istotnym punktem konferencji było wręczenie staroście sulęcińskiemu Dariuszowi Ejchartowi tablicy inwestycyjnej przez Ambasadora Szwajcarii Lukasa Beglingera. Takie tablice otrzymali wszyscy starostowie powiatów objętych programem (red.).