CYBINKA XVIII Regionalny Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych

c3„Pejzaż muzyką malowany”

26 maja po raz osiemnasty odbył się Regionalny Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych „Pejzaż muzyką malowany”Jego organizatorem jest Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach, przy współudziale Urzędu Gminy Niegosławice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Celem przeglądu jest ocalenie od zapomnienia pieśni ludowych, patriotycznych i popularnych, integracja środowiska artystycznego wsi i małych miasteczek, radość wspólnego spotkania się, śpiewania i muzykowania, promocja gmin przez zespoły, a także ocena sytuacji artystycznej w zespołach ludowych i grupach śpiewaczych w regionie.

Na scenie w koncercie konkursowym zaprezentowało się dwudziestu wykonawców: „Lubuszanki” z Cybinki, „Niezapominajki” z Nowej Soli, „Rytm” z Nietkowa, „Bolero” ze Starego Kisielina, „Rezonans” z Nietkowa, „Mycielinianki” z Mycielina, „Dojrzałe Kłosy” ze Szprotawy, „Chabry” z Siedliska, „Stypułowianie” ze Stypułowa, „Leśniowianki” z Leśniowa Wielkiego, „Fryderyki” z Nowej Jabłony, „Gościeszanki” z Gościeszowic, „Nary-Doro” z Siedliska, „Gama” z Leśniowa Małego, „Wrzosy” z Siecieborzyc, „Luna Rosa” z Jelenina, „De Włoders” ze Szprotawy, „Złote Łany” z Bożnowa  i „Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego.

W trakcie koncertu Krystyna Stachów wręczyła Natalii Wilkowskiej (81 lat) medal na 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich „Za trud i wiarę”.

Uczestników przeglądu oceniała komisja artystyczna w składzie: Grzegorz Łukasiewicz – przewodniczący, Helena Kwiatkowska-Wilgocka, Stanisława Szczepanik i Janina Wilga.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy (red.).