CYBINKA Kolejne Złote Gody

c1Życzymy kolejnych lat pożycia

13 czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince odbyła się kolejna w tym roku uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

 

Aktu dekoracji jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP, dokonał burmistrz Cybinki Roman Siemiński w  asyście wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Stępkowskiego.

Podczas uroczystości wręczono medale przyznane następującym parom: Longinie i Stefanowi Czaplickim, Helenie i Stanisławowi Gamalczykom, Helenie i Józefowi Kaczorukom, Marii i Janowi Lipińskim, Kazimierze i Bronisławowi Pasternakom, Urszuli  i Janowi Pawińskim, Janinie i Edwardowi Skręta, Stanisławie i Janowi Szostakom, Ludwice i Stanisławowi Szufnarowskim, Bogumile i Stanisławowi Zając, Bogumile i Józefie Żylińskim oraz Danucie i Stanisławowi Bubnikowicz

Jubileusz uświetnił koncert przygotowany przez zespół Klimat, a po uroczystości pary udały się na weselny tort oraz toast za kolejne szczęśliwe lata pożycia małżeńskiego (red.).