SŁUBICE Okrągły jubileusz SOSW

slub1540 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Wiele imprez towarzyszyło obchodom 40-lecia istnienia SOSW

 

Już od początku roku szkolnego 2012/2013 uczniowie i nauczyciele placówki przeżywali swój wyjątkowy jubileusz, realizując cykl imprez okolicznościowych.

Odbył się m. in.: konkurs pt. „Nauczycielskie hobby artystyczne”, Szkolny Dzień Teatru, był bal karnawałowy „Ali Baba i 40 rozbójników, świętowano Integracyjny Dzień Sportu, były też konkursy matematyczne i wiele innych imprez.

Z  okazji 40-lecia został też wydany folder reklamujący ośrodek, a także otwarta została wystawa  zdjęć, opowiadających o codziennym funkcjonowaniu  szkoły.

Uroczystym podsumowaniem wszystkich działań była świąteczna gala urodzinowa, która odbyła się 10 maja. Na uroczystość zaproszono wspaniałych gości – osoby w różny sposób związane z funkcjonowaniem ośrodka, przedstawicieli władz, byłych dyrektorów, emerytowanych i obecnych nauczycieli, przedstawicieli rady rodziców, dobroczyńców i sympatyków szkoły.

Dyrektor ośrodka Wanda Suchacka wyraziła podziękowania wszystkim, którzy przez 40 lat istnienia placówki przyczynili się do jej rozwoju i podnoszenia jakości  pracy.

W szczególny sposób wyróżniła byłych dyrektorów, a także przedstawicieli władz, którzy poprzez wsparcie finansowe i innego rodzaju pomoc, przyczyniają się do utrzymywania szkoły na obecnym, wysokim poziomie.

Wspomniano początki szkoły, która mieściła się uprzednio w starym budynku przy Placu Przyjaźni, obecnie mieści się w odremontowanym, doskonale przystosowanym i wyposażonym budynku przy ul. Niepodległości 23. Trudne momenty przeprowadzki wspominała była dyrektor szkoły, Honorata Pasiciel.

Wanda Suchacka  przyjęła na swoje ręce gratulacje i podziękowania od przybyłych gości, wraz ż życzeniami dalszych sukcesów w pracy. Wielokrotnie podkreślano znaczenie ośrodka dla lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych oraz wyjątkową misje, którą wypełniają ludzie w nim pracujący.  Bo szkoła ta jest nie tylko specjalna, ale też  wyjątkowa. Tutaj od 40 lat kontynuuje się ideę, zapoczątkowaną w Polsce przez Marię Grzegorzewską – wyzwalania aktywności, stwarzania warunków do rozwoju i kształtowania poczucia wartości dzieci o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci i młodzież, które tutaj uczą się i wychowują, są sensem wszystkich podejmowanych działań. One właśnie na uroczystości urodzinowej szkoły zaakcentowały swoją obecność popisami artystycznymi.  Harcerze działającej aktywnie drużyny Nieprzetartego Szlaku “Draptaki”, zaśpiewali wzruszającą piosenkę „Wieczorne śpiew ogranie”. Uczniowie gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przedstawili żartobliwą inscenizację  z życia szkoły. Wspaniałym i gromko oklaskiwanym okazał się teatr cieni „Czerwony Kapturek” oraz pokaz mody z lat 70-tych.

Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzić placówkę, obejrzeć wystawy starych zdjęć i kroniki szkolne, a także wpisać się do księgi pamiątkowej. Wszyscy zostali poczęstowani urodzinowym tortem.  Spotkaniu towarzyszyły rozmowy i miłe wspomnienia.

Dyrektor i pracownicy SOSW nie ustają w dążeniach do dalszego rozszerzania i udoskonalania usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. Pochylają się nad każdym dzieckiem i przypatrują  jego potrzebom, troszczą się o ich zaspokojenie. W fachowych rękach pedagogów specjalnych, terapeutów, dziecku zapewnia się  optymalne warunki rozwoju.

Obchody 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego były niezwykle wzruszającym i doniosłym momentem jego istnienia. Dyrektor i grono pedagogiczne pragną z serca podziękować wszystkim gościom, którzy swoją obecnością, uznaniem dla pracy pedagogów specjalnych i życzliwymi słowami uświetnili tę wspaniałą uroczystość.

JOLANTA CZERNEŃKO