POWIAT SULĘCIŃSKI Święto 15. Batalionu Ułanów Poznańskich.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUroczystość z wyróżnieniami

19 kwietnia na placu apelowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie na uroczystej zbiórce stanął 15. Batalion Ułanów Poznańskich imienia generała broni Władysława Andersa wraz z innymi pododdziałami brygady

 

Uroczystości rozpoczęła msza w kościele pod wezwaniem św. Sebastiana Męczennika w Wędrzynie, którą celebrował ks. mjr Szczepan Madoń. Następnie uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej, która zapoczątkowała dziedziczenie chlubnych tradycji 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Święto było okazją do wręczenia okolicznościowych odznaczeń i wyróżnień. Pismem pochwalnym ze zdjęciem na tle sztandaru jednostki zostali wyróżnieni: st. kpr. Łukasz Piwiński, st. kpr. Jakub Kościecha, st. szer.Tobiasz Bujnowski, st. szer. Piotr Bezhubka i szer. Andrzej Reterski. Za wzorową służbę w szeregach 15. Batalionu Ułanów Poznańskich, duże zaangażowanie i inicjatywę w realizacji zadań służbowych oraz wzorową dyscyplinę i postawę żołnierską, listem gratulacyjnym zostali wyróżnieni: st. szer. Kamil Mielczarek, st. szer. Damian Gibaszek, st. szer.  Andrzej Rzeszutek, st. szer. Konrad Wojciechowski, st. szer. Łukasz Pniewski, st. szer.  Dominik Janiak, st. szer.  Marek Chmieliński, st. szer. Artur Wojcieszak, st. szer. Dariusz Wysocki, st. szer. Łukasz Bienioszek, st. szer. Daniel Chudzik i szer. Szymon Ciechanowicz. Za wzorową służbę w szeregach 15. Batalionu Ulanów Poznańskich, ponadprzeciętne zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, profesjonalizm i lojalność, nagrody rzeczowe otrzymali: kpt. Arkadiusz Mazurek, sierż. Damian Cichy, ppor. Kornelia Majewska, st. szer. Tomasz Łakomski, st. szer. Tomasz Skieresz, st. szer. Rafał Wadowski, st. szer. Adam Ryż, st. szer. Jakub Wojtczuk i szer. Artur Kasperski.

W uroczystości uczestniczył starosta sulęciński Dariusz Ejchart, licznie zaproszeni goście oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie.

Na zakończenie dla wszystkich zebranych gości żołnierze 15. Batalionu przygotowali pokaz  sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu „ułańskiego pododdziału”.

MACIEJ BARDEN