POWIAT SULĘCIŃSKI Nowe inwestycje

sul4Poprawi się bezpieczeństwo

Powiat sulęciński otrzymał 850 tysięcy złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach

 

Dzięki pozyskanym funduszom rozpoczęła się budowa chodników w sołectwie Miechów i Wielowieś. Usprawnić ma ona ruch przy drodze powiatowej, a także poprawić bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

– To bardzo ważna inwestycja dla powiatu i dla miejscowości wiejskich znajdujących się w jego granicach. W tym programie uczestniczy sołectwo Miechów i Wielowieś.  Zwiększająca się ilość pojazdów mechanicznych i ich natężenie sprawiało uciążliwość w poruszaniu się pieszych, którzy przemieszczali się poboczem drogi. W obu sołectwach brakowało pieszych ciągów komunikacyjnych. Program szwajcarsko-polski i pozyskane z tego programu pieniądze zainwestowaliśmy w najbardziej potrzebujące sołectwa, które z racji położenia przy drogach powiatowych otrzymają nowe chodniki. Myślę, że chwilowe utrudnienie w ruchu w przyszłości przyniesie podwójną korzyść. Przede wszystkim dla samych pieszych, jak również dla kierowców i rowerzystów – powiedział starosta sulęciński Dariusz Ejchart.

MACIEJ BARDEN