KRZESZYCE „Śledztwo w bibliotece”

Nie tylko książki

Oglądaliśmy świetne widowisko teatralne, na które Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach zaprosiła dzieci w ramach uroczystych obchodów Tygodnia Bibliotek 2013

 

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę zachęcenia najmłodszych do czytania oraz stworzenie alternatywnych od uzależnień sposobów spędzania wolnego czasu, biblioteka zaprosiła dzieci na pełen humoru spektakl edukacyjny. Przedstawienie miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę czytania i wiedzy, która za tym idzie.

Dzieci niezwykle emocjonująco przyjęły spektakl. Było dużo radości i niespodzianek w jego odbiorze. Na koniec w obecności bibliotekarzy, nauczycieli i widzów dzieci złożyły ślubowanie:  Uroczyście ślubuję, że będę czytał książki i odwiedzał sukcesywnie bibliotekę…

Celem akcji organizowanej w bibliotece, kierowanej do młodego czytelnika, jest zachęcenie dzieci do korzystania z usług i oferty kulturalnej biblioteki oraz przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia i warsztaty edukacyjne, przedstawienia i wodowiska  teatralne oraz kreowanie pozytywnych wzorców osobowych poprzez promowanie atrakcyjnych książek w myśl zasady: „Lektura uczy, bawi, wychowuje”.

JOLANTA SOLIŃSKA