KRZESZYCE „Być jak płynąca rzeka”

k1Rozmowa i wyróżnienie

Książka Paulo Coelho stała się tematem dyskusyjnym DKK w bibliotece w Muszkowie

 

Treść utworu rzeczywiście jest jak płynąca rzeka i dotyczy spraw codzienności.

Spotkania klubowiczek są okazją do zwykłych i niezwykłych spotkań. Czytelniczki zostawiają swoje grządki, porządki i idą do klubu.

Ostatnie spotkanie miało charakter szczególny i wyjątkowy. Bibliotekarka Ela Dominiczak od klubowiczek otrzymała puchar uznaniowy na okoliczność Dnia Bibliotekarza, a dyskutantki delektowały się wspaniałym tortem oraz chrustami pani Broni.

EMILIA HŁADKA