SŁUBICE Spotkanie z ratownikami medycznymi

slub20Ciekawe zajęcia z ratownikami

11 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się spotkanie z ratownikami medycznymi, zorganizowane przez jedną z nauczycielek Beatę Jarnut, dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Celem spotkania było kształtowanie wśród młodzieży świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych, przygotowanie do racjonalnego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także kształtowanie postaw prospołecznych.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe, dzieci młodsze mogły zobaczyć karetkę pogotowia od środka i zapoznać się ze sprzętem  medycznym wykorzystywanym do ratowania zdrowia i życia, natomiast w części warsztatowej udział wzięli uczniowie klas gimnazjum i szkoły zawodowej, którzy pod okiem specjalistów ćwiczyli na fantomach.

 

                                                                                BEATA JARNUT