SŁUBICE Licealiści kolejny raz polecą do Izraela

slub5Przełamują stereotypy

Pod koniec kwietnia grupa uczniów z Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach, wspólnie z niemieckimi uczniami z Frankfurtu nad Odrą i z Fürstenwalde wyjedzie do Izraela

 

Dwudziestoosobowa polsko-niemiecka grupa podczas tygodniowego pobytu zwiedzi ten ciekawy kraj z jego wspaniałymi zabytkami i egzotyczną przyrodą, ale przede wszystkim spotka się ze swoimi izraelskimi rówieśnikami w ramach polsko-niemiecko-izraelskiego projektu szkolnego Building Bridges.

Bulding Bridges to, w przenośni, budowanie mostów zrozumienia, tolerancji pomiędzy tak różnymi narodami, religiami, jednocześnie powiązanymi wspólną i trudną historią. Niemcy, Izrael i Polska – przede wszystkim historią z okresu II wojny światowej i okresu powojennego, a Izrael i Palestyna, w dalszym ciągu niestety aktualnego, konfliktu arabsko – żydowskiego, nazywanego również palestyńsko – izraelskim.

W tym roku szkolnym odbyło się już pierwsze spotkanie. Wszystkie cztery grupy spotkały się w Storkow, a następnie w Berlinie, gdzie wzięły udział w warsztatach i różnego rodzaju zajęciach badających problemy młodych ludzi w poszczególnych krajach, pomagających zrozumieć różnice w sposobach i możliwościach kształcenia, planowania życia osobistego i rozwoju zawodowego. Nie zabrakło również pobytu uczniów izraelskich w domach polskich i niemieckich uczestników projektu, podczas którego Izraelczycy mieli możliwość poznać życie rodzinne i zwyczaje w poszczególnych polskich i niemieckich domach.

Podczas nadchodzącego spotkania wszystkich czterech grup w Izraelu, uczestnicy projektu wspólnie przygotują wystawę dokumentującą działania w ramach projektu, w tym również prace, które powstały lub powstaną podczas obu spotkań, a także zaprezentują tę wystawę zaproszonym gościom, rodzinom, władzom miast, a nawet Minister Edukacji Brandenburgii, która w tym czasie będzie z wizytą w Izraelu i zaplanowała spotkanie i rozmowy z uczestnikami tego szczególnego projektu.

Rok 2013 jest już ósmym rokiem udziału słubickich licealistów w projekcie Building Bridges.

Co roku odbywają się dwa główne spotkania czterech grup biorących udział w projekcie. Raz w roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych ze Słubic reprezentujący Polskę oraz niemieccy uczniowie z Frankfurtu i Fürstenwalde goszczą w domach palestyńskich i izraelskich uczniów z Izraela, a raz w roku polscy i niemieccy uczniowie mieszkają u rodzin izraelskich uczestników projektu w arabskiej miejscowości Bartha i żydowskiej Katzir.

Za każdym razem uczniowie badają inne zagadnienie, doskonalą swoje umiejętności w innej dziedzinie, przygotowują prezentację rezultatów swoich działań w ramach projektu.

Przygotowywano już krótkie przedstawienia teatralne, krótkie filmy prezentujące zwyczaje, związek z rodziną i sposób spędzania wolnego czasu w poszczególnych grupach, przygotowywano wystawy o różnej tematyce, również z samodzielnie wykonanych prac plastycznych i fotograficznych. Poznawano też dzieje kobiet w rodzinach poszczególnych nacji i na tych przykładach badano różnice pomiędzy grupami. Zgłębiano problem migracji ludności i zastanawiano się nad przyczynami emigracji w poszczególnych krajach. Jednocześnie za każdym razem, czy to podczas pobytu w Polsce i Niemczech, czy w Izraelu, uczestnicy projektu zwiedzali miasta, zabytki, poznawali kulturę, zwyczaje i język poszczególnych krajów i narodowości.

Polsko – niemiecko – izraelski projekt Building Bridges cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Wspólne spotkania, nauka w działaniu, mimo różnic kulturowych oraz językowych, buduje mosty zrozumienia, tolerancji pomiędzy uczestnikami projektu i ich rodzinami.

DOTOTA RUTKA