POWIAT SULĘCIŃSKI Rozdano puchary

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW trosce o bezpieczeństwo ruchu

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 11 kwietnia gościł u siebie uczestników 36 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

Celem turnieju było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym  szczególnie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie  przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowanie  partnerskich zachowań wobec innych użytkowników dróg.

W turnieju wzięły udział drużyny ze szkoły podstawowej w Wędrzynie, Krzeszycach, Kołczynie, Sulęcinie, Gądkowie Wielkim, Lubniewicach, Trzemesznie, Słońsku i Boczowie oraz drużyny z gimnazjum w Lubniewicach, Krzeszycach, Słońsku, Torzymiu i Sulęcinie. Turniej składał się z trzech etapów zespołowych. Pisemnego, sprawnościowego oraz pomocy przedmedycznej. Pierwszy polegał na udzieleniu odpowiedzi na szereg ustalonych pytań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, drugi na przejechaniu rowerem toru sprawnościowego, a trzeci na praktycznym pokazie udzielenia pomocy przedmedycznej z wybranego zestawu pytań.

Turniej otworzył starosta sulęciński Dariusz Ejchart oraz dyrektor szkoły Grażyna Sobieraj.

W kategorii szkół podstawowych: pierwsze miejsce zajęła szkoła z Trzemeszna, drugie szkoła z Kołczyna, a trzecie szkoła z Sulęcina. W kategorii gimnazjów zwyciężyło gimnazjum w Krzeszycach, drugie miejsce zajęło gimnazjum w Torzymiu, a trzecie gimnazjum w Sulęcinie. W turnieju wojewódzkim powiat sulęciński będzie reprezentowała drużyna ze szkoły podstawowej w Trzemesznie oraz gimnazjum z Krzeszyc.

Podczas uroczystości sędzia główny turnieju Marek Grotek otrzymał od wicestarosty sulęcińskiego Tadeusza Dąbrosia plakietę „Herbu Powiatu” przyznaną przez starostę sulęcińskiego Dariusza Ejcharta w dowód zasług za trzydzieści sześć lat popularyzacji turnieju. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez starostę sulęcińskiego.

– Chciałbym z tego miejsca w imieniu starosty sulęcińskiego serdecznie podziękować dyrekcji szkoły za organizację turnieju. Komendantowi policji za oddelegowanie na czas turnieju swoich funkcjonariuszy i sprawne przeprowadzenie przez nich konkurencji. Służbie medycznej za profesjonalne przygotowanie zaplecza do przeprowadzenia niezbędnych czynności podczas praktycznego pokazu niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach. Uczniom liceum o profilu bezpieczeństwa publicznego za wszelką pomoc w trakcie jego trwania. Opiekunom za dobre przygotowanie swoich uczniów do turnieju, a głównemu sędziemu Markowi Grodkowi za trzydzieści sześć lat wytrwałości w tym co robi na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego – powiedział na zakończenie wicestarosta sulęciński Tadeusz Dąbroś.

MACIEJ BARDEN