OŚNO LUBUSKIE Ważna konferencja

o1Współpracują przez sieć

W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się wojewódzka konferencja informacyjno-szkoleniowa programu eTwinning, w której uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli województwa lubuskiego

 

Jednodniowa konferencja połączona była ze szkoleniem warsztatowym organizowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników warsztatów z platformą internetową www.etwinning.pl oraz z programami aplikacyjnymi przydatnymi podczas realizacji projektów eTwinning (red.).