KRZESZYCE Remont sali wiejskiej w Przemysławiu

SONY DSCZ troską o mieszkańców

W gminie Krzeszyce zakończono inwestycję pod nazwą „Remont sali wiejskiej w Przemysławiu”

 

Wartość remontu wyniosła  400 tys. złotych, z czego 200 tys. wyniosło dofinansowanie  z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

W ramach projektu odremontowano salę widowiskową, kuchnię wraz z elewacją zewnętrzną. Salę wyposażono w krzesła i stoły,  a kuchnię w meble i sprzęt.

Remont i wyposażenie sali zwiększy zdecydowanie atrakcyjność wsi, umożliwi organizacji imprez o charakterze sportowo-kulturalnym i pozwoli na czynne uczestnictwo w imprezach mieszkańcom gminy. Remont obiektu stworzy mieszkańcom wsi warunki do spotkań i zagospodarowania  wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań.

Wykonawcą było PPUH  „ Budmar”  z Gorzowa Wlkp. (red.).