KRZESZYCE Piękny jubileusz

k11Bogaty życiorys wspaniałego człowieka

Pan Stanisław Szczygielski z Muszkowa w kwietniu ukończył 90 lat. To piękny jubileusz i jakże przebogaty życiorys

 

Urodził się w Boryczówce w trembowelskim powiecie. Wcześnie osierocony, doświadczył przyspieszonego dorastania. Szybko się uczył i asymilował. Był piekarzem, mechanikiem, robotnikiem, urzędnikiem, tłumaczem. Przyszło mu przeżywać pracę ponad siły, roboty przymusowe, służbę wojskową we Francji i wielokrotne wojenne ewakuacje.

Pan Stanisław, urodzony optymista smakował życie z wieloma przeszkodami, które oswajał lub pokonywał. Utalentowany poliglota-biegle zna rosyjski, ukraiński, niemiecki, a mniej francuski i włoski. Skąd Pan Stanisław zna np. włoski? Na robotach przymusowych miał dwóch kolegów Włochów.

Życzmy sobie takiego zdrowia, pogody ducha i sprawności. Pan Stanisław ma w Muszkowie sporą grupę rówieśników. Niech nam żyje nasz jubilat 100 lat.

EMILIA HŁADKA