CYBINKA Strażacy uczyli się współpracować

cyb-oko1Efektowne ćwiczenia

Kolejne, coroczne ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Cybinka odbyły się w niedzielę, 14 kwietnia

 

Ćwiczenia odbyły się na terenie Zakładu Metalowego “GEMO”, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “GEOMET” oraz na terenie kompleksu leśnego w okolicy miejscowości Bargów.

Ćwiczenia zorganizowane zostały z inicjatywy zarządu gminnego ZOSP RP w Cybince, pod przewodnictwem komendanta gminnego Jarosława Klimczaka oraz sekretarza zarządu gminnego Stanisława Radkiewicza, przy współpracy z Nadleśnictwem Cybinka.

Przebieg ćwiczeń obserwowali: burmistrz Roman Siemiński, skarbnik gminy Agnieszka Skiba, nadleśniczy Krzysztof Tomczak, leśniczy Janusz Krzyśków, specjalista ds. ochrony p.poż. Mirosław Kołodyński oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Cybinki.

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Cybinka, a także gościnnie strażacy z OSP Radomicko oraz Feuerwehr Lossow. Ich celem było doskonalenie współdziałania jednostek na miejscu akcji ratowniczej, umiejętności sprawowania łączności oraz kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Przećwiczono kilka epizodów i wariantów, możliwych do wystąpienia podczas rzeczywistej akcji. Przygotowane na tą okazję założenia dla poszczególnych jednostek zakładały pożar hali zakładu produkcyjnego, rozległy pożar lasu oraz wypadek drogowy w porze nocnej.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich omówienie oraz podsumowanie, następnie mały poczęstunek, po którym wszyscy rozjechali się do swoich jednostek.

Przeprowadzone ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ćwiczących, jak i obserwatorów, co wskazuje na potrzebę częstszego organizowania tego typu zajęć.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę prezesa Zakładu Metalowego “GEMO” Andrzeja Ławrynowicza, prezesa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “GEOMET” Piotra Borowskiego oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka Krzysztofa Tomczaka, za udostępnienie terenu do przeprowadzenia ćwiczeń, przedstawicieli pogotowia energetycznego za jego zabezpieczenie oraz Izabeli Stachowiak za fotorelację z ćwiczeń (red.).