CYBINKA Modernizacja i adaptacja byłego dworku w Białkowie

c11Piękny budynek użyteczności publicznej

Były dworek do lat 90-tych był budynkiem biurowym Państwowego Gospodarstwa Rolnego, teraz odzyskał dawny blask

Po likwidacji PGR obiekt wszedł w zasoby Agencji Nieruchomości Rolnych i od tego czasu stał opuszczony oraz niewykorzystywany, niszczejąc z roku na rok. Obecne władze gminy Cybinka doprowadziły do przejęcia obiektu od Agencji Nieruchomości Rolnych i od 2009 roku właścicielem obiektu stała się gmina.

Przygotowując inwestycję do realizacji, skupiono się przede wszystkim na charakterze obiektu oraz  na funkcji, jaką miał spełniać ten budynek po modernizacji. Jego specyfika przyczyniła się do przeznaczenia obiektu na potrzeby społeczne i kulturalne Białkowa oraz gminy Cybinka.

Stan techniczny obiektu oraz przyjęta funkcja budynku wymusiła wykonanie kompleksowych robót budowlanych – budynek, z poprzedniej roli „biurowca” ocalił jedynie ściany i dach. Brak było jakichkolwiek instalacji, wnętrza pomieszczeń były zdemolowane, połacie dachu przeciekało, straszyły dziury w stropie i zarwane schody.

Projekt modernizacji objął praktycznie każdy element budynku, włącznie ze zmianą funkcji pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. W pierwszym etapie wykonano prace rozbiórkowe ścian wewnętrznych, skuwając podłogi, tynki wewnętrzne, poszycia stropu i podłóg, dachu, odsłaniając elementy konstrukcyjne. Nieuchronnym stało się wykonanie pewnych prac zabezpieczających i wzmacniających elementy konstrukcyjne, które ukazały się dopiero po ich odsłonięciu.

Dopiero w drugim etapie przystąpiono do wykonywania właściwych robót: przyłączy, instalacji, robót murarskich, tynkarskich, izolacyjnych i stolarskich.

Z uwagi na fakt, że inwestycja była finansowana ze środków gminy Cybinka przy dofinansowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, przywiązywano olbrzymią wagę do stosowanych materiałów oraz przyjętych rozwiązań. Prace utrudniał fakt, iż budynek od lat 90-tych stał nieogrzewany i był zawilgocony, co z kolei wymagało czasu na osuszenie i zabezpieczenie przed właściwym wykończeniem.

W 2012 roku – po trwającej dwa lata inwestycji – prace budowlane ostatecznie dobiegły końca. Teren został zagospodarowany i obiekt został oddany do użytkowania (red.).