SŁUBICE Zimowe warsztaty z doradcą zawodowym w MCK

slub3Uczyli się motywacji

Doradca Agnieszka Zwierzchaczewska przeprowadziła kilka spotkań z młodzieżąktóra chciała postawić na rozwój osobisty:  podniesienie  swojej samooceny, pobudzenie kreatywności, motywacji, nabycie umiejętności skutecznej autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej

 

W lutym odbywały się warsztaty pod nazwą „Vademecum kariery” dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jego uczestnicy w ciągu trzech dni spotkań grupowych przeprowadzali bilans swoich kompetencji, odkrywali zainteresowania, umiejętności i zdolności, określali cele życiowe i zawodowe, uczyli się postaw przedsiębiorczych oraz przygotowywali się do wejścia na rynek pracy poprzez warsztaty z pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Całość warsztatów opierała się przede wszystkim na ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, które miały na celu rozwój osobisty jak również lepsze zintegrowanie grupy, podniesienie poziomu motywacji do działania oraz wypracowania współpracy w grupie.

Doradca zawodowy przeprowadził również warsztaty grupowe w świetlicy wiejskiej w Świecku. „Akcja Zima” jaka została zaplanowana dla uczestników świetlicy odbywała się pod hasłem „Rozwój osobisty z doradcą zawodowym”. Zaplanowane na trzy dniowe warsztaty przebiegły w wesołej i twórczej atmosferze. Każdy dzień odkrywał nowe pokłady wiedzy i umiejętności uczestników spotkania. Poprzez różne ćwiczenia i zadania młodzież poznawała na czym polega myślenie kreatywne, uczyła się komunikacji interpersonalnej oraz odkrywała nowe zawody. Spotkania z młodzieżą pobudzały ich twórcze myślenie, scenki jakie prezentowali uczyły ich lepszej autoprezentacji i komunikacji w życiu codziennym.

Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowanie i zaangażowaniem ze strony uczestników (red.).