SŁUBICE Strzelanie w Dzień Kobiet

ZNPPanie z bronią

19 marca na strzelnicy Uczniowskiego Strzeleckiego Klubu Sportowego „MUSZKIET” odbyły się IV indywidualne zawody strzeleckie z okazji Dnia Kobiet

 

Zawody zostały uroczyście otwarte przez prezesa oddziału ZNP w Słubicach Weronikę Bursztynowicz. Wzięła w nich udział rekordowa liczba uczestniczek reprezentująca słubickie szkoły i przedszkola. Rywalizacja pań była bardzo zacięta, wyrównana i trzymała w emocjach dosłownie do ostatniego strzału.

Każda ze startujących pań otrzymała pamiątkowy dyplom, natomiast zwycięzcy zawodów strzeleckich otrzymali okazałe puchary,  a za miejsca od drugiego do szóstego uczestniczki otrzymały pamiątkowe medale ufundowane przez zarząd oddziału ZNP w Słubicach.

Dodatkową atrakcją była rywalizacja pań, które nie są już aktywne zawodowo, w tej kategorii również rywalizacja sportowa sprawiła dużo zabawy, przyjemności i niezwykłych emocji. W zawodach udział wzięło 25 uczestniczek.

W grupie pań aktywnych zawodowo najlepsza okazała się Magdalena Górecka z Zespołu Szkół Technicznych, druga była Iwona Grabowska z Zespołu Szkół Licealnych, a trzecia Alina Karpiak z Zespołu Szkół Technicznych. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Iwona Idkowiak z Zespołu Szkół Technicznych, Anna Jekiel z Przedszkola Samorządowego nr 2 i Bożena Lisik reprezentująca Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych.

W sekcji emerytek bezkonkurencyjna okazała się Bogusława Grybko, druga była Stanisława Nowak, a trzecia Krystyna Kiba.

Na zakończenie zawodów panie zostały ugoszczone kawą, herbatą i tradycyjnym słynnym już bigosem sponsorowanym przez zarząd oddziału ZNP i przygotowanym dzięki życzliwości dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Stanisława Woronowicza przez panie kucharki.

Zawody sędziowali panowie Jerzy Wieczorek i Janusz Sikorski.

Wszystkim paniom gratulujemy występu i zapraszamy na kolejne zawody za rok.

Organizatorzy jeszcze raz dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania zawodów.

JERZY WIECZOREK