POWIAT SULĘCIŃSKI Poborowi rocznik 1994

OLYMPUS DIGITAL CAMERADo szeregu

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa poborowych powiatu sulęcińskiego

Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, zadanie przeprowadzenia poboru należy do Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz starosty powiatowego.

W tym roku obowiązek kwalifikacji objął poborowych urodzonych w 1994 roku. Kwalifikacja wojskowa wiąże się z rejestracją poborowych, założeniem ewidencji do celów wojskowych oraz na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej przyznaniem kategorii zdrowia w celu przeznaczenia poborowych do odpowiednich form służby wojskowej na czas pokoju i wojny. Taka kwalifikacja daje poborowemu możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Komisji poborowej przewodniczył szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim mjr Robert Barylak. Z ramienia starosty sulęcińskiego funkcję sekretarza powiatowej komisji lekarskiej pełniła Marzena Kupisz. Po zakończeniu prac komisji odbyło się jej podsumowanie, w której uczestniczył wicestarosta sulęciński Tadeusz Dąbroś, przedstawiciele urzędów miast i gmin z terenu powiatu oraz pracownicy wojskowej komisji kwalifikacji.

– W imieniu starosty sulęcińskiego chciałbym podziękować wszystkim pracownikom komisji kwalifikacyjnej za sprawne i rzetelne jej przeprowadzenie oraz wręczyć Państwu listowne podziękowania.  Jednocześnie starosta sulęciński uhonorował Komendanta Wojewódzkiego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie podpułkownika Lucjana Jopkiewicza oraz majora Roberta Barylaka  plakietą „Powiatu Sulęcińskiego” za dotychczasową współpracę ze starostwem. –  powiedział wicestarosta sulęciński Tadeusz Dąbroś.

MACIEJ BARDEN