KRZESZYCE Dostojny jubileusz

k1Moc życzeń

22 lutego obchodzono jubileusz pożycia Anny i Zbigniewa Szuszkiewicz zamieszkałych w gminie Krzeszyce 

 

Do gminy Krzeszyce pani Anna i pan Zbigniew przyjechali po wojnie z tzw. terenów zabużańskich. Pani Anna zamieszkała we wsi Dzierżązna, pan Zbigniew w sąsiedniej wiosce – Świętojańsko. Jak opowiadają – poznali się w czasie żniw przy młocarni.

Ślub kościelny zawarli w 1957 zaś ślub cywilny w 1961 roku w Krzeszycach. Pani Anna zamieszkała u męża w Świętojańsku. I tutaj mieszkają do dziś. Państwo Szuszkiewiczowie dochowali się trojga dzieci, ośmiorga wnuków i sześciorga  prawnuków.

Z tak uroczystej okazji wójt gminy Czesław Symeryak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wręczył upominki i  list gratulacyjny, w którym wyraził nadzieję, że kolejne wspólnie spędzone lata upłyną Jubilatom w radości, zdrowiu i miłości, która przed laty zaprowadziła ich na ślubny kobierzec (red.).