CYBINKA Przy domach powstaną oczyszczalnie ścieków

c5Pomogą mieszkańcom

Gmina Cybinka wychodząc naprzeciw problemom mieszkańców z gospodarką ściekową,złożyła wniosek o dofinansowanie budowy stu przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Programem budowy przydomowych oczyszczalni zostały objęte nieruchomości, których mieszkańcy zdeklarowani chęć wzięcia udziału w projekcie. Realizacja zadania obejmuje budowę takich obiektów we wsiach Sądów, Radzików, Urad, Rąpice, Grzmiąca, Białków i Kłopot, gdzie zostały wykonane wizje lokalne i opracowane dokumentacje projektowe, poddane w chwili obecnej sprawdzeniu przez wydział administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Słubicach razem ze stosownym zgłoszeniem robót budowlanych.

Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduje się po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku i wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. Koszt całości zadania szacuje się na około 1 mln 200 tys. złotych netto (red.).