SŁUBICE Spotkanie członków ZNP

znpPodsumowanie z nagrodami

7 lutego odbyło  się XIV Spotkanie  integracyjne członków ZNPUczestniczyli w nim nie tylko czynni i emerytowani członkowie ZNP działający społecznie, ale również  przedstawiciele władz samorządowych,  delegacje organizacji i stowarzyszeń i nauczyciele z Niemiec

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili członkowie zarządu okręgu lubuskiego ZNP.

Głównym celem wydarzenia była integracja środowiska oświatowego, począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na emerytowanych pracownikach oświaty.  To wspaniały przykład współpracy wielopokoleniowej. Niezmiernie istotna jest również integracja środowiska lokalnego.

Podczas uroczystości wręczono najwyższe odznaczenia związkowe. Złotą Odznakę ZNP, na wniosek zarządu oddziału, przyznaje zarząd główny ZNP osobom, które wyróżniają się w działalności społecznej, związkowej, oświatowej.

W tym roku otrzymali ją Elżbieta Karpezo i Sławomir Drewalski. Odznaką za 50-lecie przynależności do ZNP uhonorowano Mieczysławę Kukurowską, Irenę Łopusiewicz i Janinę Szmaragowską. Odznaczenia wręczył Andrzej Kowalski, członek zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP.

Koleżanki, które w roku 2012 uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego ( A. Znajomska Grochoła, E. Szyszko) lub mianowanego (M. Zielińska, J. Kossińska, K. Bartosz –Lica, Andżelika Szczerbo, A.  Araszewska) otrzymały listy gratulacyjne, a nowi związkowcy odznaki.

ZNP istnieje prawie 108 lat, co roku zapisują się do niego nowi, młodzi członkowie.

Podczas spotkania podziękowano również osobom, które  pomagały w ubiegłym roku w prowadzeniu działalności statutowej. Są to: burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, starosta  powiatu Andrzej Bycka, a także M. Skalniak, S. Woronowicz, M. Iłowska, A. Mińska,  Alice Weise, S. Drewalski, M. Drewalska, K. Miśta-Łukaszyk, J. Pawełkiewicz, J. Gręda, A. Dec ,K. Bilińska,  Beata Niekurzak, Agnieszka Gierszewska,  K.Kiba i R. Tomczak.

Niezmiennie od lat oprawą artystyczną spotkania są występy dzieci i uczniów słubickich przedszkoli i szkół oraz nauczycieli. W tym roku były to dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach pod opieką E. Chusteckiej i M. Siebert oraz recital M. Iłowskiej przy akompaniamencie R. Banaśkiewicza.

Prezes oddziału ZNP w Słubicach, Weronika Bursztynowicz i  przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów ZNP, Krystyna Kiba  jeszcze raz dziękują wszystkim , którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości.

WERONIKA BURSZTYNOWICZ