SŁUBICE Narada roczna w policji

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPolicjanci podsumowali miniony rok

Miniony rok pracy policjantów był okresem kontynuacji programów ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości i poprawę stanu bezpieczeństwa

Za najważniejsze osiągnięcie policjanci uznali ograniczenie przestępczości w podstawowych kategoriach przestępstw. W 2012 roku wszczęto 632 postępowania, o 25 mniej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność w tych kategoriach wyniosła 41 proc.

W 2012 roku wykrywalność ogólna KPP Słubice wyniosła 78,6 proc. Osiągnięte wyniki w zakresie wykrywania sprawców przestępstw ogólnych i kryminalnych umiejscawiają słubickich policjantów na drugim miejscu w garnizonie lubuskim.

Słubiccy policjanci za najważniejsze w bieżącym roku uznali zwiększenie liczby policjantów na drogach, doskonalenie obsługi mieszkańców, skuteczną walkę z przestępczością gospodarczą, a także zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników cywilnych z pracy w policji (red.).