POWIAT SULĘCIŃSKI Zebranie w sprawie ścieżki rowerowej

OLYMPUS DIGITAL CAMERASpotkanie z mieszkańcami

Na wniosek sołtysa wsi Żubrów Krystiana Bieleckiego mieszkańcy sołectwa  spotkali się ze starostą sulęcińskim Dariuszem Ejchartem oraz naczelnikiem wydziału dróg i melioracji Kazimierzem Gryzem

Tematem spotkania była realizacja ścieżki rowerowej na odcinku Sulęcin w kierunku Osiedla Żubrów. Podczas spotkania przedstawiono i zapoznano zebranych z planami tej inwestycji. Na podstawie podpisanej umowy powiat sulęciński otrzyma na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia.

W chwili obecnej ustalono wykonawcę tego przedsięwzięcia i na wiosnę rozpocznie się realizacja inwestycji. Zakończenie przewidziane jest na jesień bieżącego roku.

Podczas spotkania mieszkańcy zaproponowali, aby podczas prac uwzględniono barierkę energochłonną za wiaduktem na odcinku zakrętu w kierunku Osiedla Żubrów oraz zaplanowano oświetlenie na całym odcinku nowobudowanej ścieżki rowerowej. Propozycję barierki energochłonnej przyjęto i będzie ona uwzględniona podczas wykonywanych prac. Odnośnie oświetlenia całej ścieżki rowerowej należy tę sprawę dokładnie omówić i wystąpić z wnioskiem do burmistrza Sulęcina.

– Na ścieżkę rowerową czekacie Państwo od wielu lat. Teraz stanie się ona możliwa dzięki pozyskanym funduszom na tę inwestycję i środkom powiatu sulęcińskiego. Wierzę, że jesienią będziemy mieli możliwość wspólnego przejechania się rowerami na tym prawie trzykilometrowym odcinku.  Podczas trwania budowy mogą wystąpić pewne utrudnienia w ruchu kołowym, ponieważ pewne odcinki drogi będą potrzebowały częściowego zamknięcia. Teren, przez który będzie biegła ścieżka rowerowa potrzebuje dodatkowych wzmocnień i niwelowania terenu. Nie będzie to drastyczne i uciążliwe, ale musicie się Państwo z tym liczyć. Dlatego już dzisiaj, zwracam się do Was o wyrozumiałość podczas trwania inwestycji – podkreślił podczas swojej wypowiedzi starosta sulęciński Dariusz Ejchart.

MACIEJ BARDEN