POWIAT SULĘCIŃSKI Kolejna sesja

OLYMPUS DIGITAL CAMERASesja z wyróżnieniami

Podczas sesji Rady Powiatu Sulęcińskiego nadane zostały medale „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których troje lub więcej dzieci pełniło czynną służbę wojskową

Z powiatu sulęcińskiego srebrne medale otrzymali: Zofia Biernaś z Lubniewic, której trzech synów Zbigniew, Jarosław i Przemysław pełniło czynną służbę wojskową, Krystyna i Władysław Szatyńscy z Lubniewic, których trzech synów Przemysław, Remigiusz i Jarosław w latach 1994 – 2008 byli żołnierzami służby czynnej w Wojsku Polskim oraz Anna i Jan Habura z Torzymia, których trzech synów Jerzy, Tomasz i Paweł pełniło czynną służbę wojskową.

Pod nieobecność na uroczystości państwa Habura medale zostały przekazane synowej Annie Habura.

W obecności radnych powiatu i gości zaproszonych odznaczenia dokonał mjr Robert Barylak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie. Uhonorowanym kwiaty i upominki wręczył starosta sulęciński Dariusz Ejchart.

W dalszej części obrad po przyjęciu poprawki do jej porządku wniesionej przez starostę sulęcińskiego Dariusza Ejcharta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 dotyczącej dofinansowania budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu powiatowym, radni podjęli uchwałę w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sulęcińskiego oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat porozumień z miastem Zielona Góra i miastem Gorzów Wielkopolski, których przedmiotem będzie organizacja i zasady finansowania kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (red.).