POWIAT SULĘCIŃSKI 68 lat temu Słońsk odzyskał wolność

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPamiętali o ofiarach

Obchody rocznicy wyzwolenia Słońska rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy udali się na plac przy Muzeum Martyrologii

Przy udziale pocztów sztandarowych, kompani honorowej Wojska Polskiego, zaproszonych gości, społeczeństwa Słońska i młodzieży szkolnej zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar hitlerowskiego faszyzmu.

Pomnik został ufundowany przez społeczeństwo powiatu sulęcińskiego w tysiąclecie państwa polskiego.

Dalsza część uroczystości została przeniesiona do centrum Słońska, gdzie pod obeliskiem upamiętniającym wyzwolenie miejscowości przedstawiciele związków niepodległościowych, władze wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz zaproszeni na uroczystość goście z Luksemburga, Francji i Niemiec złożyli wieńce.

Szczególnym miejscem w historii Słońska i martyrologii więźniów jest położony w lesie przy wyjeździe z miasta w kierunku Kostrzyna nad Odrą, cmentarz ofiar byłego obozu jenieckiego Sonnenburg. W styczniu 1945 roku hitlerowcy dokonali w Słońsku mordu na 819 więźniach z Belgii, Francji, Luksemburga, Holandii, Danii, Czech, Norwegii, Polski i Rosji. W 1995 roku Luksemburczycy ufundowali w pobliżu cmentarza bramę pomnik upamiętniającą wszystkie ofiary W tym miejscu odbyła się główna część uroczystości, którą otworzył gospodarz gminy wójt Janusz Krzysków. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: poseł na sejm Bożena Sławiak, wicewojewoda Janusz Świerepo, wiceambasador Luksemburga Andre Flumanga, radca ambasady Białorusi  Wasyl Czernik oraz przewodniczący Żołnierzy Francuskich w Polsce Zygmunt Włodarczyk. W liście z okazji wyzwolenia Słońska starosta sulęciński Dariusz Ejchart napisał między innymi: „Jako przedstawiciel powiatu sulęcińskiego, dziękuję władzom gminy oraz wszystkim mieszkańcom Słońska, którzy wiernie zachowują tragedię tamtej nocy. Mimo tego, że warunki międzynarodowe znacznie się zmieniły ludzkość nie ma prawa zapomnieć okrucieństwa II wojny światowej. Wasza gmina w tym ważnym dniu staje się miejscem pamięci, przypominając o barbarzyństwie i ludzkim cierpieniu”.  W imieniu starosty sulęcińskiego list odczyta Grażyna Jaśnikowska naczelnik wydziału edukacji, promocji i spraw społecznych.

MACIEJ BARDEN