KRZESZYCE Promocja książki

k5Opowieści przesiedleńców z Krzeszyc

Promocja  książki „Kresowianie z krzeszyckich ziem. Opowieści przesiedleńców” została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp.

Na uroczystościach wszystkich zgromadzonych powitała prof. nadzw. dr hab. Anna Zielińska.

Książka zawiera wspomnienia najstarszych mieszkańców gminy Krzeszyce, wysiedlonych z dawnych kresów południowo-wschodnich (z województwa tarnopolskiego i stanisławowskiego) w 1945 i 1946 roku.

Autorka opisała w niej losy siedmiorga mieszkańców gminy Krzeszyce, którzy urodzili się na kresach, w takich miejscowościach, jak: Kochawina koło Stryja, Obertyn, Berezówka pod Lwowem.

Jako dzieci przeżyli między innymi rzezie band UPA. Po II wojnie światowej wraz z rodzicami trafili do kilku wsi w okolicach Krzeszyc, gdzie do dziś mieszkają.

Książka opowiada także ich powojenne losy.

Na uroczystościach promocyjnych książki nie zabrakło przedstawicieli gminy  Krzeszyce, w osobie  wójta gminy Krzeszyce Czesława Symeryaka, mieszkańców gminy Krzeszyce  oraz przedstawicieli Gminnej Biblioteki Publicznej  w Krzeszycach.

Pokłosiem promocji książki jest  nawiązana  współpraca  Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach z autorką  książki Gabrielą Augustyniak-Żmudą, która polega na organizowaniu  cotygodniowych spotkań z  historią.

Na spotkania z historią Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach zaprasza seniorów oraz wszystkich zainteresowanych współpracą z biblioteką w ramach tworzenia  projektu Cyfrowych Archiwów  Tradycji Lokalnej. Głównym celem projektu jest zachowanie i udostępnianie dokumentów i wspomnień mieszkańców z gminy  Krzeszyce. W tym celu gromadzimy fotografie, dokumenty, pamiętniki, a także ustne relacje świadków minionych wydarzeń.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach we współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA tworzy Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

Zachęcamy, a wręcz apelujemy  do  wszystkich mieszkańców gminy Krzeszyce o aktywne włączenia się w ich tworzenie. Czekamy na zgłoszenia osób, które chcą pokazać swoje pamiątki, fotografie oraz pragną podzielić się swoją opowieścią o przeszłości, by ocalić ją od zapomnienia.

Na internetowej stronie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej sukcesywnie umieszczamy zgromadzone dokumenty, a w opracowaniu znajdują się już pierwsze fotografie. Zachęcamy do przeglądania strony krzeszyce.archiwa.org

JOLANTA SOLIŃSKA