KRZESZYCE Dla zdrowia

k1Biblioteka promuje zdrowie

Krzeszycka biblioteka zaprosiła mieszkańców na spotkanie w ramach projektu: „Edukacja zdrowotna w bibliotece”

Projekt realizowany jest wspólnie z zarządem głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Jego celem jest upowszechnianie nieformalnej edukacji zdrowotnej w bibliotekach – realizowanej we współpracy  z środowiskiem pielęgniarskim i bibliotekarzy z bibliotek publicznych  biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach aplikując do projektu nie miała żadnej wątpliwości, że powinna się do niego zgłosić i go realizować. Mając na względzie to, że jednym z większych problemów zdrowotnych współczesnej cywilizacji są choroby nowotworowe i trzeba mówić głośno o tym, jak ważna w tej chorobie jest  profilaktyka.

Biblioteki w swoich działaniach mogą realizować takie zadania i cele jak „edukacja zdrowotna” i  mogą być miejscem realizacji profilaktyki zdrowotnej. Zadanie propagowania uświadamiania przyczyn zmian nowotworowych, uczenia nawyków zdrowego stylu życia w przyjaznym środowisku powinno być realizowane przez wiele instytucji.  Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach podjęła inicjatywę przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Celem jest przekazanie społeczności podstawowych informacji o najczęściej występujących nowotworach, wyjaśnienie przyczyn oraz symptomów  nowotworowych, omówienie zasad profilaktyki, wymienienie sposobów terapii i uświadomienie konieczności dokonywania badań profilaktycznych.

W ramach  realizowanego przedsięwzięcia  zaproszono mieszkańców na  spotkanie pod tytułem „Edukacja  zdrowotna w bibliotece-pielęgniarstwo dla społeczności lokalnej – „Promocja zdrowia i profilaktyka w chorobach nowotworowych”.

W programie spotkania odbyła się prelekcja, w dwóch blokach tematycznych,  przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  ze Szczecina. Pierwszy blok tematyczny  dotyczył ogólnych zagadnień występowania chorób nowotworowych, w drugim została omówiona promocja zdrowia i profilaktyka  w chorobach nowotworowych u kobiet.

Na gości  czekały też niespodzianki przygotowane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne, broszury, ulotki i wydawnictwa dotyczące tematów poruszonych podczas realizowanego spotkania. Miłym akcentem był koncert muzyczny, podczas którego spod strun skrzypiec i klawiszy  instrumentów popłynęły znane melodie muzyki filmowej w wykonaniu Grażyny i Mariusza Wasilewskich – muzyków z Gorzowa. Dużą niespodzianką było też otwarcie wystawy  „Amazonki 2011” prezentującej portrety kobiet, które wygrały z rakiem (red.).