POWIAT SULĘCIŃSKI Jasełka wojewódzkie w Sulęcinie

Regionalne kolędowanie

XXIII Spotkania grup kolędniczych i jasełkowych stopnia wojewódzkiego odbyły się 11 stycznia w sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

Do konkursu przystąpiło czternaście grup i teatrów jasełkowych z Bogdańca, Rzepina, Łagowa, Bobrówka, Czarnowic, Trzciela, Żar, Wicina, Witoszyna, Drzonkowa, Nowego Miasteczka, Wschowy, Zielonej Góry i Sulęcina.

Rada artystyczna w składzie: Kazimierz Rodak instruktor teatralny, siostra Maria Piętak z wydziału nauki katolickiej kurii biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Barbara Bednarek z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie, Leszek Bończuk z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Bartłomiej Skrzypczak dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcina, przyznała nagrody.

Nagrodę starosty powiatu sulęcińskiego otrzymała grupa „Sowizdrzałki” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie, nagrodę dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury teatr „Małe Conieco” z Publicznego Gimnazjum w Czarownicach (500 złotych) oraz grupa teatralna z Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu (450 złotych), nagrodę burmistrza Sulęcina – grupa „Mali Kolędnicy” ze Szkoły podstawowej w Wicinie, nagrodę przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulęcinie grupa „Bajubaj” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrówku, nagrodę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie zespół jasełkowy ze Szkoły Podstawowej w Sulęcinie, a nagrodę dyrektora Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie grupa „Szkrab” z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze.

Pozostałym zespołom przyznano wyróżnienia oraz nagrody książkowe ufundowane przez ks. biskupa dra Stefana Regmunta.

MACIEK BARDEN