POWIAT SULĘCIŃSKI Jasełka Powiatowe

Tradycja ma się dobrze

Jasełka to tradycja wzorowana na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a jej prekursorem jest święty Franciszek z Asyżu uważany za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych

Powiatowe eliminacje grup kolędniczych i jasełkowych odbyły się 7 stycznia w sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie. Wystąpiło pięć zespołów z Gądkowa Wielkiego, Torzymia i Sulęcina.

Po kilkugodzinnej prezentacji, jury w składzie Paulina Solska z Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz Bartłomiej Skrzypczak dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali grupę jasełkową ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie (opiekun Teresa Kucewicz). Wyróżnienie otrzymali: grupa jasełkowa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (opiekun Katarzyna Dziadas, Aleksandra Okopień i Urszula Blichasz) oraz grupa jasełkowa z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (opiekun Magdalena Orluk).

Każda grupa jasełkowo-kolędnicza otrzymała dyplomy i nagrody ufundowane przez starostwo powiatowe.

– Cieszy fakt, że tradycja jasełek przetrwała do dzisiaj i od wielu lat jest prezentowana przez dzieci i młodzież ze szkół powiatu sulęcińskiego. Mam nadzieję, że grupa ze szkoły podstawowej w Sulęcinie, która zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich zaprezentuje swoje jasełka jeszcze lepiej i być może zajmie pierwsze miejsce – powiedział wicestarosta sulęciński Tadeusz Dąbroś.

MACIEK BARDEN