KRZESZYCE Wyjątkowy rok w melioracji

Remonty zakończone

Ubiegły rok nie bez przyczyny został określony jako wyjątkowyOd dawna nie było wykonanych tylu prac melioracyjnych na terenie gmin Krzeszyce i Słońsk jak w roku 2012. Ich przeprowadzanie było koniecznością, ponieważ gmina Krzeszyce, a szczególnie jej północna część, pokryta jest gęstą siecią kanałów i rowów melioracyjnych

Urządzenia te powstały na przełomie XVIII i XIX wieku oraz w latach 60-tych XX wieku, kiedy to przeprowadzono nad Wartą prace regulacyjne i melioracyjne. Przy wysokich stanach woda jest przepompowywana na obszar międzywala Warty. Natomiast przy niskich stanach poprzez zastawki budowane na rowach zapobiega się przesuszaniu gleb, tym samym wpływa się na wzrost plonów.

Jednak warunkiem prawidłowego funkcjonowania całego systemu jest utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń hydrotechnicznych, w tym szczególnie czyszczenie rowów i kanałów melioracyjnych.

Najlepsze efekty uzyskuje się kiedy prace konserwacyjne wykonywane są przynajmniej raz w roku i to najlepiej w okresie jesiennym. Niezwykle ważnym zadaniem jest utrzymanie w należytym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców podczas wysokich stanów wód Warty. Po 1990 roku, z powodu braku wystarczających środków finansowych, konserwacja urządzeń melioracyjnych przeprowadzana była w ograniczonym zakresie. Sytuacja ta wyraźnie poprawiła się w latach 2006-2011, by osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty w roku 2012.

Wszystkie prace na kanałach podstawowych (zestawienie w ramkach przy tekście) zostały wykonane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oddział w Gorzowie Wielkopolskim, w większości z pozyskanych środków finansowych z rezerwy Ministra Rolnictwa.

Serdeczne podziękowania dla Tych, którzy pomagają utrzymać w dobrym stanie nasze kanały.

STANISŁAW NAZWALSKI

Zestawienie zrealizowanych prac na terenie doliny obejmującej gminę Krzeszyce i Słońsk (dane LZMiUW Inspektorat w Sulęcinie)

I. Rzeki i kanały:

 1. Konserwacja kanału Czartowskiego w km 0+000 – 3+470, gmina Krzeszyce
 2. Konserwacja rzeki Trzepielinki w km 0+000 – 5+000, gmina Krzeszyce
 3. Konserwacja rzeki Rudzianka w km 0+000 – 0+920, gmina Krzeszyce
 4. Konserwacja kanału Lemierzyckiego w km 0+000 – 6+990, gm. Słońsk, Krzeszyce
 5. Konserwacja kanału Przemysław – Malta w km 0+000 – 5+910, gm. Krzeszyce
 6. Konserwacja kanału Marianowskiego w km 0+000 – 7+980, gmina Słońsk, Krzeszyce
 7. Konserwacja kanału Muszkowieckiego w km 0+000 – 3+212, gmina Słońsk, Krzeszyce
 8. Konserwacja kanału Opaskowego Kołczyn w km 0+000 – 4+610, gmina Krzeszyce
 9. Konserwacja kanału Opaskowego Studzionka w km 0+000 – 7+000, gmina Krzeszyce
 10. Konserwacja kanału Torfowego w km 0+000 – 4+200, gmina Słońsk, Krzeszyce
 11. Konserwacja kanału Krępińskiego w km 0+000 – 16+750, gmina Słońsk, Krzeszyce
 12. Konserwacja kanału Głuchowskiego w km 0+000 – 12+000, gmina Słońsk, Krzeszyce
 13. Konserwacja kanału Grodziskiego w km 0+000 – 14+050, gmina Słońsk, Krzeszyce
 14. Konserwacja kanału Postomskiego w km 15+700 – 43+850, gm. Słońsk, Krzeszyce
 15. Konserwacja kanału Opaskowego Lemierzyce w km 0+000 – 3+900, 4+400 – 5+200, gm. Słońsk, Krzeszyce
 16. Usuwanie wywrotów drzew i przetamowań na kanale Strużnik
 17. Naprawa i umocnienia skarpy kanału Postomskiego w km 34+945 – 35+000, 35+350 – 35+430 w Krzemowie, gm. Krzeszyce
 18. Konserwacja kanału Muszkowieckiego na odcinku 1 km

II. Wały przeciwpowodziowe:

 1. Konserwacja wału przeciwpowodziowego kanału Postomskiego odcinek: Lemierzyce – Krzeszyce w km 0+000 – 6+320, odcinek Krzeszyce – Czartów w km 0+000 – 2+900 strona lewa, gm. Słońsk, Krzeszyce
 2. Konserwacja wału przeciwpowodziowego rzeki Warty odcinek: Zbiornik Retencyjny Słońsk – Kłopotowo
  w km 54+370 – 47+500, gm. Słońsk
 3. Konserwacja wału przeciwpowodziowego rzeki Warty odcinek: Kołczyn – Łąków w km 28+600 – 23+500, gm. Krzeszyce
 4. Konserwacja wału przeciwpowodziowego rzeki Warty odcinek: Studzionka – Kołczyn

w km 36+100 – 28+600, gm. Krzeszyce

 1. Likwidacja przesiąków i odtworzenie skarpy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, odcinek: Studzionka – Kołczyn w km 34+650 – 34+530, gmina Krzeszyce
 2. Zabudowa nor bobrowych na wale przeciwpowodziowym kanału Postomskiego, odcinek Lemierzyce – Krzeszyce, Krzeszyce – Czartów strona lewa, gmina Słońsk, Krzeszyce
 3. Zabudowa nor bobrowych na wale przeciwpowodziowym rzeki Warty, odcinek Studzionka – Kołczyn, Kołczyn – Łąków szt.15, gmina Krzeszyce
 4. Likwidacja przesiąków i odtworzenie skarpy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, odcinek: Studzionka – Kołczyn w km 34+150 – 34+100, gmina Krzeszyce
 5. Likwidacja przesiąków i odtworzenie skarpy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, odcinek: Studzionka – Kołczyn w km 32+600 – 32+400, gmina Krzeszyce