KRZESZYCE Konserwacja dzwonu i zegara w Muszkowie

Zegar i dzwon jak nowe

W kościele filialnym św. Jana Chrzciciela w Muszkowie zakończono prace konserwatorskie dzwonu z 1649 roku oraz zegara z trzema tarczami z początku XX wieku

Dzwon wykonany został przez Franciscusa Voillarda z Frankfurtu nad Odrą. Stworzone przez niego dzwony znajdowane są m.in. na terenie Śląska, Ziemi Lubuskiej, Pomorza, Brandenburgii, Wielkopolski oraz Danii. Dzwon w Muszkowie jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym dzwonem tego ludwisarza i jest w bardzo dobrym stanie.

Płaszcz dzwonu zdobiony jest w górnej i dolnej partii półwałkami oraz w górnej partii ornamentami florystycznymi. Na płaszczu umieszczona jest inskrypcja fundacyjna i ozdobne plakiety przedstawiające ukrzyżowanie, Matkę Bożą z Dzieciątkiem na półksiężycu, a także gmerk ludwisarza.

Prace konserwatorskie polegały na oczyszczeniu powierzchni metalu, z zachowaniem oryginalnej, szlachetnej patyny i jej zabezpieczeniu.

Konserwację dzwonu przeprowadziła firma REWERS Konserwacja Dzieł Sztuki Piotr Maćko z Dębna.

Nie są znane okoliczności, w wyniku których dzwon znalazł się w aktualnym miejscu.

Z kolei zegar wykonany został przez wytwórnię: C.F. Rohlitz/Gross Uhren-Fabrik/Berlin S. Wykonane przez firmę zegary znajdowane są w wielu miejscach m.in. w Sztokholmie (zegar z 1880 roku). Konserwację mechanizmu zegara polegającą m.in. na odtworzeniu brakujących pędni, uzupełnieniu przekładni wskazań na tarczy zegarowej, czyszczeniu i odnowieniu mechanizmu zegarowego, synchronizacji tarcz zegarowych i regulacji młotka do bicia w dzwon przeprowadziła firma REK Jerzy Jurkiewicz ze Szczecina.

Prace zostały poprzedzone remontem wieży i zabezpieczeniem przed dostępem ptaków, których odchody przyczyniają się do niszczenia zabytków.

Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone dzięki dotacji udzielonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Nadzór merytoryczny sprawował Błażej Skaziński – kierownik delegatury LWKZ w Gorzowie Wielkopolskim.

STANISŁAW NAZWALSKI