GÓRZYCA Uczyli się biznesu

„Na własne konto”

Uczniowie Gimnazjum brali udział w programie edukacji ekonomicznej

„Na własne konto” przygotowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000″

Zgłoszenia do programu dokonała gmina Górzyca, w imieniu której w listopadzie wójt podpisał umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej.

Zajęcia pozalekcyjne prowadziła Anna Kowalczyk – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Górzycy, którą wspierała Dagmara Orłowska – studentka zarządzania i socjologii.

W dniach 14-18 stycznia grupa 15 gimnazjalistów zmierzyła się z zadaniami z zakresu aktywności gospodarczej, oszczędzania, inwestowania oraz bankowości i funkcji pieniądza. Zajęcia były prowadzone w atrakcyjny sposób z zastosowaniem gier i zabaw edukacyjnych uwzględniających pracę metodą projektu.

14 stycznia młodzież odwiedziła firmę Steinpol w Rzepinie, która jest wiodącym na rynku lokalnym producentem mebli tapicerowanych. Dzięki uprzejmości Jacka Żochowskiego – dyrektora zakładu, prezentacji firmy dokonała Małgorzata Czapłon. Podczas wędrówki po halach produkcyjnych przedstawiła uczniom cały proces produkcyjny mebli, od momentu zamówienia, poprzez konstrukcję drewnianego stelaża, wypełnienia mebla gąbką, aż po jego obicie tapicerką. Uczniowie przed wizytą w przedsiębiorstwie zapoznali się z pojęciami takimi jak: rynek, popyt, podaż, cena, konkurencja. Kształtowali zdolności negocjacyjne i umiejętności współpracy.

Wtorkowe zajęcia miały na celu uświadomienie korzyści płynących z prowadzenia aktywności gospodarczej. Gimnazjaliści zapoznali się z pojęciami ekonomicznymi takimi jak: przychody, koszty, zysk, wydajność. Dowiedzieli się jakie warunki muszą spełnić, aby założyć firmę, jak być kreatywnym i przedsiębiorczym oraz jak napisać biznesplan.

W środę uczniowie odwiedzili Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, gdzie dzięki uprzejmości prezes Anieli Kijkowskiej dowiedzieli się jakie są korzyści z usług bankowych. Zrozumieli rolę banku centralnego w gospodarce oraz poznali zadania banku komercyjnego i jego najważniejsze produkty bankowe.

Celem czwartkowych zajęć było przybliżenie znaczenia następujących pojęć: budżet, nadwyżka, deficyt, oszczędzanie i inwestowanie. Uczniowie mieli okazję poznania produktów bankowych dla oszczędzających oraz dostrzeżenia korzyści wynikających z oszczędzania w banku.

Piątkowe zajęcia opierały się na zrozumieniu procesu tworzenia gazety i poznaniu podstawowych metod pracy dziennikarza. Gimnazjaliści doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem, odróżniania faktów od opinii. Przygotowali prosty plan marketingowy oraz przeprowadzili prostą analizę otoczenia działalności gospodarczej.

Celem programu jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości oraz przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej.

Teraz nadszedł czas na część drugą, konkursową, czyli przygotowanie projektów edukacyjnych związanych z przedsiębiorczością w postaci gazetki, biznesplanu i strony internetowej. Uczniowie będą mieli możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy korzystając z platformy e-learringowej fundacji. Dodatkową atrakcja jest możliwość zdobycia nagród (red.).