OŚNO LUBUSKIE Kolejny wniosek o dotację

Dwie ulice do remontu

Burmistrz chce remontu kolejnych ulic w mieście https://pograniczelubuskie.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miejskiego Obszaru Przemysłowego w Ośnie Lubuskim – ETAP I”

Wniosek został złożony w ramach edycji 2012/2013 Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Pogram Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

W ramach projektu planuje się przebudowę odcinków ulic Przemysłowej i Kupieckiej. Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Przemysłowej przewiduje poszerzenie nawierzchni bitumicznej do szerokości 6 metrów, budowę dotąd nieistniejącego chodnika szerokości 1,5 metra z betonowej kostki brukowej oraz przebudowę istniejącego zjazdu.

W zakresie ul. Kupieckiej projekt zakłada przebudowę odcinka drogi poprzez poszerzenie nawierzchni drogi do szerokości 7 metrów, wykonanie niezbędnej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, budowę dotąd nieistniejącego chodnika o szerokości 2 metrów z betonowej kostki brukowej oraz przebudowę zjazdów do indywidualnych posesji. Planowane do przebudowy odcinki dróg zyskają nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 480 tys. zł. Wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 50 proc. wartości inwestycji. Pozostałe 50 proc. kosztów stanowi udział własny gminy (red.).