CYBINKA Rozstrzygnięcie konkursu

Nagrody dla wszystkich

Pod koniec listopada w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy

Konkurs fotograficzny odbył się w ramach realizacji projektu „Pogranicze w obiektywie” realizowanego przez gminę Cybinka z partnerem niemieckim: Urzędem Brieskow-Finkenheerd.

Celem projektu był dalszy rozwój współpracy oraz integracji pomiędzy gminą Cybinka oraz Urzędem Brieskow-Finkenheerd (Amt Brieskow-Finkenheerd) poprzez wspólny udział w transgranicznym konkursie fotograficznym.

Do udziału w konkursie zgłosiło się dziewięciu uczestników z Polski i czworo z Niemiec, konkurując w trzech kategoriach regulaminowych: przyroda, wydarzenie społeczne i architektura.

Wszyscy uczestnicy konkursu fotograficznego zostali nagrodzeni.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość (red.).