OŚNO LUBUSKIE Remont dróg osiedlowych zakończony

Można już korzystać z jezdni

Zakończyły się prace remontowe dróg osiedlowych przy ul. Kościuszki i 3 Maja w Ośnie Lubuskim

W ramach przebudowy dróg osiedlowych zostały odtworzone nawierzchnie bitumiczne jezdni wraz ze zjazdami na drogi gminne, zostały przebudowane istniejące chodniki, ciągi piesze i miejsca postojowe wraz z częściowym zagospodarowaniem obszaru na teren zieleni.

Wartość robót budowlanych to kwota ponad 451 tys. zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała bezzwrotną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 293 tys. zł. Pozostałą wartość zadania gmina pokryje ze środków własnych (red.).