Kolory Daltonisty 07/17

Od kiedy to pisałem, że w gminnych spółkach niekoniecznie dobrze się dzieje? Jak długo żądałem od władz miasta przeprowadzenia kontroli w tych spółkach? Jaki był efekt moich uwag? Żaden.
Uważam nawet, że władze miasta zaklinały rzeczywistość, udawały, że wszystko jest OK.
W połowie maja otrzymałem od burmistrza pismo, skierowane do stowarzyszenia „Wspólnie dla Samorządu”, w którym Tomasz Ciszewicz napisał, że „spółki gminne działają prawidłowo”.
No to dziś już wiemy, że tak nie jest.
SOSiR wykazał 2,2 miliona złotych straty za poprzedni rok obrachunkowy. Tomasz Ciszewicz nie udzielił prezesowi Sawickiemu absolutorium i, jak sam mówi, dał mu żółtą kartkę. Czyli tej mojej krytyki funkcjonowania spółki nie wziąłem jednak z sufitu…
Jak działają inne spółki? Piszę o tym w artykule na pierwszej stronie.
19 czerwca, także po moich wcześniejszych publikacjach, część radnych złożyła do burmistrza wniosek o „natychmiastową dymisję Pana Ireneusza Woźniaka z funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych”, zarzucając mu nie tylko „rażące naruszenie” dwóch ustaw, ale także „przedsięwzięcia odległe od podstawowych zasad etycznych”. Czyli znów miałem rację.
Zakład Usług Wodno-Ściekowych. Prezes Góra otrzymał absolutorium za 2016 rok, a spółka rozpoczyna realizację sporego projektu. Ale wątpliwości też nie brakuje. Nie tak dawno wszyscy usłyszeliśmy nagrania rozmów Tomasza Ciszewicza z członkiem rady nadzorczej spółki. Dowiedzieliśmy się z nich wiele o stosunku burmistrza do współpracowników i oponentów. Ale nie w tym jedyny problem. Bo największym, według mnie, skandalem jest to, że na nagraniach usłyszeliśmy jak burmistrz nalega na członka rady nadzorczej ZUWŚ by ten wycofał złożone pismo z pytaniami o funkcjonowanie gminnej spółki. „Dla mnie – nieoficjalnie – ważne jest abyś wycofał to pismo” – mówił przynajmniej dwukrotnie.
Konkluzje? Burmistrz cały czas twierdził, że spółki gminne działają prawidłowo. Nagle jednak okazało się, że w PUK-u będzie audyt, szef SOSiR-u dostał “żółtą kartkę” i nie otrzymał absolutorium, a burmistrz mówi w materiale Słubice24.pl, że nie jest zadowolony z kondycji spółki.
To jak to jest Panie burmistrzu? SOSiR działa prawidłowo, czy jest w złej kondycji finansowej? Są wątpliwości co do postępowania prezesa PUK-u, czy ich nie ma? Czemu nakłaniał Pan członka rady nadzorczej do wycofania pisma dotyczącego działalności ZUWŚ?
ROBERT WŁODEK