Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Dnia: 11-01-2019 | Autor : wdk | Kategoria : Region


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim informuje, że na terenie powiatu słubickiego zostaną przeprowadzone kontrole gospodarstw utrzymujących świnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim informuje, że na terenie powiatu słubickiego zostaną przeprowadzone kontrole gospodarstw utrzymujących świnie  zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 09 lutego 2018r.,  w związku w występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.

Powyższe kontrole będą przeprowadzane pod kątem bioasekuracji  i  IRZ do końca m-ca listopada 2018r.  Zagadnienia były przedstawiane na spotkaniach z rolnikami, sołtysami, przedstawicielami Urzędów Miast i Gmin, którzy otrzymali ulotki celem rozpropagowania wśród hodowców. PLW prosi o bardzo poważne potraktowanie powyższych kontroli.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słubicach z/s wOśnie Lubuskim

Wiesław  Sierszulski