CYBINKA Rozmawiali o funduszu sołeckim

Dnia: 25-02-2018 | Autor : wdk | Kategoria : Cybinka

Spotkanie burmistrza z sołtysami

Pod koniec stycznia w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie burmistrza Marka Kołodziejczyka z sołtysami wsi z terenu gminy

Głównym tematem spotkania były fundusze sołeckie. Sołtysi zgłaszali zadania bieżące i zaplanowane do wykonania inwestycje mające poprawić życie mieszkańcom. Spotkanie było też okazją do rozmowy z burmistrzem o bieżących sprawach i problemach w sołectwach (red.).