RZEPIN Będzie więcej wody dobrej jakości!

Dnia: 01-12-2017 | Autor : wdk | Kategoria : Rzepin

Dla bezpieczeństwa mieszkańców

Gmina przystąpiła do realizacji nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ujęcia wody przy ul. Puszczy Rzepińskiej

Będzie to studnia zabezpieczająca obecne ujęcie wody podziemnej, dzięki której w przypadku awarii tej głównej, zastępcza zapewni ciągłość dostawy wody. Ujęcie będzie miało głębokość 75 m i wydajności ok. 40 m³/h. Wykonane zostanie metodą udarowo-okrętną.
Celem inwestycji jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zabezpieczenie ciągłości jej dostaw.
Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych gminy Rzepin (red.).