SŁUBICE Zarzuty dla wiceburmistrza i postępowanie w sprawie zamiany działek

Dnia: 01-06-2017 | Autor : wdk | Kategoria : Region

Śledczy badają postępowanie urzędników

Prokuratura w Krośnie Odrzańskim postawiła zarzuty obecnemu wiceburmistrzowi Słubic Romanowi S., a słubiccy śledczy wszczęli postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Tomasza Ciszewicza

15 marca tego roku Tomasz Ciszewicz otrzymał z Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim pismo, w którym został poinformowany o postawieniu zarzutów swemu zastępy Romanowi S., byłemu burmistrzowi Cybinki. – 6 marca zostało wydane (…) postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi S. – czytamy w piśmie. Jednocześnie Tomasz Ciszewicz został poinformowany, że zarzuty nie dotyczą obecnie sprawowanej przez niego funkcji zastępny burmistrza Słubic.
Co dokładnie prokuratura zarzuca Romanowi S.? Według Gazety Lubuskiej to, że pomógł byłej dyrektorce Zespołu Szkół w Cybince sfałszować dokumenty dotyczące indywidualnego nauczania uczniów, zatwierdzając dokumenty w czasie, w którym nie był już burmistrzem Cybinki. Roman S. twierdzi, że dokumentów nie podpisał, bo zdał pieczątki, jak przestał być burmistrzem, z kolei Sebastian Łukaszewicz, sekretarz Cybinki zapewnia: jest pisemne oświadczenie kadrowej, że pieczątki nie zostały oddane.
W Gazecie Lubuskiej z 29 kwietnia burmistrz Ciszewicz mówi: – Jak przyjmowałem Romana S. na stanowisko zastępcy burmistrza, to poinformował mnie o tym, że toczy się sprawa od 2014 roku. Jak pisze GL – braki w dokumentacji wykryto podczas ustalania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016, czyli wiosną 2015 roku. Później gmina przeprowadziła kontrolę, a wszystkim zajęła się prokuratura. Pozostaje więc jedno pytanie? O jakiej sprawie został poinformowany burmistrz pod koniec 2014 roku, skoro gmina Cybinka stwierdziła nieprawidłowości dopiero w 2015 roku?
Ale kwestia byłego burmistrza Cybinki, a dziś zastępcy Tomasza Ciszewicza, to nie jedyna sprawa, którą zajmują się śledczy. W piśmie z 8 maja słubicka Prokuratura Rejonowa informuje o wszczęciu śledztwa „w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, tj.: burmistrza Słubic i jego zastępcy w związku ze zbyciem działki nr 720/1, położonej w Słubicach przy ulicy 1-go Maja 15, działając tym samym na szkodę interesu publicznego”.
Chodzi o zamianę atrakcyjnej działki po byłym Przedszkolu Pinokio na trzy inne. Jedną z nich gmina wydzierżawiła już prywatnemu przedsiębiorcy na parking.
ROBERT WŁODEK